(PT) Lucro da Sonangol aumenta 32% em 2011 para USD 3,3 mil milhões

2012年03月05日

对不起,此内容只适用于欧洲葡萄牙文

MACAUHUB FRENCH